Stipendiumite tingimused

25. november 2010 autor · Kommenteeri 

Välja antavad stipendiumid:

A) Perspektiivse noorte klassi maadleja (12 – 17 a) stipendiumi 1000 EUR statuut

B) Perspektiivse noormaadleja (kuni 25 a) stipendiumi 1500 EUR statuut

C) Perspektiivse naismaadleja (kuni 25 a) stipendiumi 1500 EUR statuut

D) Perspektiivse treeneri stipendiumi 1000 EUR statuut

A) Perspektiivse noorte klassi maadleja (12 – 17 a) stipendiumi 1000 EUR statuut


Eesmärk: tõsta Eesti noorte klassi maadlejate taset ja toetada nende ettevalmistust olümpiale jõudmiseks.

Väljastaja ja aeg: Maaspordikeskuse nõukogu otsusega väljastatakse 1 aastaks. Maksed sooritatakse üks kord kvartalis panga kaudu summas 250 EUR aruande alusel.

Kandidaadid: 12 – 17 aastased aktiivsed noorte klassi maadlejad, kelle eesmärk on jõuda olümpiale.

Taotlemise tingimused: kandidaat esitab taotluse Maaspordikeskuse nõukogule 2 nädala jooksul peale stipendiumi väljakuulutamist detsembris. Lisaks taotlusele peab olema motivatsioonikiri, kus on ära toodud eesmärgid ja nende saavutamiseks planeeritud tegevused ning aasta eelarve. Kandidaat esitab koopia koolitunnistusest ja lapsevanema kirjaliku nõusoleku statuudi ning lepingu tingimustega nõustumise kohta. Üks inimene saab stipendiumi taodelda maksimaalselt kaks korda… Maadleja peab esitama plaani aasta jooksul osa võetavatest kohustuslikest võistlustest, treeninglaagritest ning maadlussporti propageerivatest PR-üritustest.

Stipendiumi väljastamistingimused: stipendium väljastatakse Maaspordikeskuse nõukogu otsusega peale kõikide taotluste läbivaatamist. Stipendiumi eraldamine otsustatakse avaliku hääletamisega. Nõukogu oma otsust ei põhjenda. Otsus tehakse teatavaks Maalehe maadlusturniiril ning stipendiaadiga sõlmitakse leping kestvusega 1 aasta.

Oodatav tulemus: stipendiaat esineb hästi oma klassi Eesti meistrivõistlustel, Põhjamaade ja Euroopa noorte klassi võistlustel. Võistlustulemuste kajastamine MSK kodulehel.

Stipendiumi peatamine: juhul, kui stipendiaat ei täida lepingu tingimusi, on Maaspordikeskuse Nõukogul õigus stipendiumi maksmine peatada kuni puuduste likvideerimiseni või lõpetada leping stipendiaadiga ja väljamakstud stipendium tagasi nõuda.

Johannes Kert

Maaspordikeskuse nõukogu esimees

B) Perspektiivse noormaadleja (kuni 25 a) stipendiumi 1500 EUR statuut


Eesmärk: tõsta Eesti noormaadlejate taset ja aidata noortel maadlejatel olümpiale jõuda.

Väljastaja ja aeg: Maaspordikeskuse nõukogu otsusega väljastatakse 1 aastaks. Maksed sooritatakse üks kord kvartalis panga kaudu summas 375 EUR aruande alusel.

Kandidaadid: kuni 25 aastased aktiivsed maadlejad, kelle eesmärk on jõuda olümpiale.

Taotlemise tingimused: kandidaat esitab taotluse Maaspordikeskuse nõukogule 2 nädala jooksul peale stipendiumi väljakuulutamist detsembris. Lisaks taotlusele peab olema motivatsioonikiri, kus on ära toodud eesmärgid ja nende saavutamiseks planeeritud tegevused ning aasta eelarve. Kandidaadi õppimise korral tuleb esitada väljavõte hinnetest, kooli lõpetades akadeemiline õiend. Üks inimene saab stipendiumi taodelda maksimaalselt kaks korda… Maadleja peab esitama plaani aasta jooksul osa võetavatest kohustuslikest võistlustest, treeninglaagritest ning maadlussporti propageerivatest PR-üritustest.

Stipendiumi väljastamistingimused: stipendium väljastatakse Maaspordikeskuse nõukogu otsusega peale kõikide taotluste läbivaatamist. Stipendiumi eraldamine otsustatakse avaliku hääletamisega. Nõukogu oma otsust ei põhjenda. Otsus tehakse teatavaks Maalehe maadlusturniiril ning stipendiaadiga sõlmitakse leping kestvusega 1 aasta.

Oodatav tulemus: stipendiaat esineb hästi Euroopa ja maailma meistrivõistlustel ning karikavõistluse etappidel kogudes vajaliku hulga punkte olümpiamängudele pääsuks. Võistlustulemuste kajastamine MSK kodulehel.

Stipendiumi peatamine: juhul, kui stipendiaat ei täida lepingu tingimusi, on Maaspordikeskuse Nõukogul õigus stipendiumi maksmine peatada kuni puuduste likvideerimiseni või lõpetada leping stipendiaadiga ja väljamakstud stipendium tagasi nõuda.

Johannes Kert

Maaspordikeskuse nõukogu esimees

C) Perspektiivse naismaadleja (kuni 25 a) stipendiumi 1500 EUR statuut

Eesmärk: tõsta Eesti naismaadlejate taset ja aidata naismaadlejatel olümpiale jõuda.

Väljastaja ja aeg: Maaspordikeskuse nõukogu otsusega väljastatakse 1 aastaks. Maksed sooritatakse üks kord kvartalis panga kaudu summas 375 EUR aruande alusel.

Kandidaadid: kuni 25 aastased aktiivsed naismaadlejad, kelle eesmärk on jõuda olümpiale.

Taotlemise tingimused: kandidaat esitab taotluse Maaspordikeskuse nõukogule 2 nädala jooksul peale stipendiumi väljakuulutamist detsembris. Lisaks taotlusele peab olema motivatsioonikiri, kus on ära toodud eesmärgid ja nende saavutamiseks planeeritud tegevused ning aasta eelarve. Kandidaadi õppimise korral tuleb esitada väljavõte hinnetest, kooli lõpetades akadeemiline õiend. Üks inimene saab stipendiumi taodelda maksimaalselt kaks korda… Maadleja peab esitama plaani aasta jooksul osa võetavatest kohustuslikest võistlustest, treeninglaagritest ning maadlussporti propageerivatest PR-üritustest.

Stipendiumi väljastamistingimused: stipendium väljastatakse Maaspordikeskuse nõukogu otsusega peale kõikide taotluste läbivaatamist. Stipendiumi eraldamine otsustatakse avaliku hääletamisega. Nõukogu oma otsust ei põhjenda. Otsus tehakse teatavaks Maalehe maadlusturniiril ning stipendiaadiga sõlmitakse leping kestvusega 1 aasta.

Oodatav tulemus: stipendiaat esineb hästi Euroopa ja maailma meistrivõistlustel ning karikavõistluse etappidel kogudes vajaliku hulga punkte olümpiamängudele pääsuks. Võistlustulemuste kajastamine MSK kodulehel.

Stipendiumi peatamine: juhul, kui stipendiaat ei täida lepingu tingimusi, on Maaspordikeskuse Nõukogul õigus stipendiumi maksmine peatada kuni puuduste likvideerimiseni või lõpetada leping stipendiaadiga ja väljamakstud stipendium tagasi nõuda.

Johannes Kert

Maaspordikeskuse nõukogu esimees

D) Perspektiivse treeneri stipendiumi 1000 EUR statuut

Eesmärk: tõsta Eesti treenerite taset ja aidata treeneritel olümpiale jõuda.

Väljastaja ja aeg: Maaspordikeskuse SA nõukogu otsusega väljastatakse 1 aastaks. Maksed sooritatakse üks kord kvartalis panga kaudu summas 375 EUR aruande alusel.

Kandidaadid: kuni 30 aastased aktiivsed treenerid, kelle eesmärgiks on oma õpilaste viimine olümpiamängudele. Kandidaat omab vähemalt maadlustreeneri 3.astme kvalifikatsiooni

Taotlemise tingimused: kandidaat esitab taotluse Maaspordikeskuse SA nõukogule 2 nädala jooksul peale stipendiumi väljakuulutamist detsembris. Lisaks taotlusele peab olema motivatsioonikiri, kus on ära toodud eesmärgid ja nende saavutamiseks planeeritud tegevused ning aasta eelarve. Kandidaadi õppimise korral tuleb esitada väljavõte hinnetest, kooli lõpetades akadeemiline õiend. Üks inimene saab stipendiumi taodelda maksimaalselt kaks korda. Treener peab esitama plaani aasta jooksul osa võetavatest kohustuslikest võistlustest, treeninglaagritest ning maadlussporti propageerivatest PR-üritustest.

Stipendiumi väljastamistingimused: stipendium väljastatakse Maaspordikeskuse SA nõukogu otsusega peale kõikide taotluste läbivaatamist. Stipendiumi eraldamine otsustatakse avaliku hääletamisega. Nõukogu oma otsust ei põhjenda. Otsus tehakse teatavaks Maalehe maadlusturniiril ning stipendiaadiga sõlmitakse leping kestvusega 1 aasta.

Oodatav tulemus: stipendiaadi õpilane esineb hästi Euroopa ja maailma meistrivõistlustel ning karikavõistluse etappidel. Võistlustulemuste kajastamine Maaspordikeskuse SA kodulehel.

Stipendiumi peatamine: juhul, kui stipendiaat ei täida lepingu tingimusi, on Maaspordikeskuse SA nõukogul õigus stipendiumi maksmine peatada kuni puuduste likvideerimiseni või lõpetada leping stipendiaadiga ja väljamakstud stipendium tagasi nõuda.

Johannes Kert

Maaspordikeskuse nõukogu esimees


About Jaak