Missioon & visioon

28.05.2007.a. – asutati sihtasutus Koeru Maaspordikeskus (edaspidi: KMSK). Asutajad olid:

 • Eesti Olümpiakomitee
 • Eesti Maadlusliit
 • Kaitsejõudude Spordiklubi
 • Koeru vallavalitsus

Projekti valmimisest on huvitatud alljärgnevad spordialaliidud:

 • Eesti Maadlusliit (kreeka-rooma maadlus ja vabamaadlus)
 • Eesti Tõstespordi Liit
 • Eesti Judoliit

KMSK eesmärgiks on luua üle-eestilise ning rahvusvahelise tähtsusega raskejõustikukeskus Kesk-Eestisse, mida külastab igal aastal umbes 5000 pealtvaatajat ja 2600 sportlast.

KMSK-s hakatakse korraldama üle-eestilisi ja rahvusvahelisi võistluseid ning treeninglaagreid. Planeeritav hoone ja selle sisseseade vastavad rahvusvaheliste võistluste nõuetele.

KMSK põhilised arengueeldused on järgmised:

 • Tugeva huvigrupi (asutajad) ja meeskonna olemasolu.
 • Asukoht Kesk-Eestis võimaldab kiiret ligipääsu igast Eesti piirkonnast.
 • Raskejõustikualade põhiline kandepind ja populaarsus on läbi aegade asunud maapiirkondades.
 • Elamis- ja majutuskulud võrreldes Eesti suuremate linnadega on oluliselt madalamad.
 • Idee rajada õpilaskodu kuhu majutatakse vabamaadlusega tegelevad Eesti paremikku kuuluvad noorsportlased, kes hakkavad kohapeal õppima ja treenima. Suurlinna ahvatlused puuduvad.

Kultuuriministeerium on toetanud KMSK rajamist 2006. aastal 0,2 miljoni krooniga ning 2008. aastal 0,8 miljoni krooniga.

Senine tegevus:

 • Põhiprojekti valmimine;
 • Detailplaneeringu esitamine;
 • Ehitusloa väljastamine;
 • Keskkonnaministri luba hoonestusõiguse seadmiseks ja kinnistu koormamiseks;
 • Notariaalne leping hoonestusõiguse seadmiseks;
 • Hankekomisjoni moodustamine;
 • Ettevalmistavad tööd (elektri liitumistasud; tugevvoolu projekt; ettevalmistused ehituse riigihanke korraldamiseks);
 • Maadlusmattide tõsteseadme soetamine.

Taustinformatsioon

Maadlus on Eestile kõige rohkem kuulsust toonud spordiala. Läbi aegade on võidetud 6 olümpiakulda (Eduard Pütsep, Voldemar Väli, Osvald Käpp, Kristjan Palusalu ja Johannes Kotkas), 3 maailmameistritiitlit (August Englas ja Heiki Nabi, neist viimane 2006) ja hulgaliselt Euroopa meistritiitleid (Johannes Kotkas 3 korda jne).

Peale Eesti taasiseseisvumist on peatunud treeningtingimuste arendamine ja seetõttu ei ole ka kuigi palju meie maadlejaid absoluutsesse tippu jõudnud. Viimane maadlussaal valmis 1985. aastal Kohtla-Järvel ja on oma mõõtmetelt väiksem, kui oleks vajalik rahvusvaheliste võistluste ja treeninglaagrite korraldamiseks. Kreeka-rooma maadlus treenib põhiliselt Tallinnas Audentese maadlussaalis, kuid ka viimati mainitud ei ole sobilik rahvusvaheliste treeninglaagrite korraldamiseks ja seda eelkõige mõõtmetelt.

Lähim kõrgtasemel raskejõustiku treeningbaas asub Staikis Valgevenes, kus treenivad nii Eesti, Läti, Leedu, Soome kui ka Rootsi koondised. Staiki on ehitatud eemale suurlinna kärast ja korraliku spordibaasi kõrval on olemas ka rahuldavad elamistingimused..