IV Maalehe ja Maaspordikeskuse auhinnavõistlus vabamaadluses

21. detsember 2012 autor · Kommenteeri 

VÕISTLUSTEJUHEND:

AEG JA KOHT Võistlused toimuvad  26. – 27. jaanuaril 2013. a Paide Spordihallis Aiavilja tn.1. Võistlejate kaalumine samas 26. jaanuaril kell 10.00 – 10.30

26. jaanuar kehaliste katsete algus kell 11.00

27. jaanuar maadluse algus kell 10.00

EESMÄRK Populariseerida Eestimaale palju kuulsust toonud spordiala. Mitmekesistada  sportlaste võistluskalendrit. Innustada noorsportlasi aktiivsemalt tegelema üldkehalise ettevalmistusega.

OSALEJAD Võistlusest saavad osa võtta noormehed, kes on sündinud 1996. – 1999. aastal ja neiud, kes on sündinud 1996. – 2001. aastal.  Naiste absoluutkaal vanusepiiranguta. Nooremad võistlevad treeneri ja lapsevanema eriloal.

VÕISTLUSSÜSTEEM Võistlus toimub kahes osas. Esimesel päeval viiakse läbi kehalised katsed, kus sportlastel    tuleb:

1) sooritada rippes käte kõverdusi kordade peale, 1 katse

2) hüpata hoota kaugust, 3 katset

3) sooritada kiirusele maadlusharjutus „ sillas jooksmine ringis“  3 paremale, 3 vasakule, peaasend fikseeritud

4)      nelja joone jooks

5)      nukuheide – noormeestel kehakaaludes -32kg – 50 kg nupuheide, -54kg – absoluutkaal ülerinna heide. Tütarlaste kaalukategooriates teevad kõik nupuheite v.a. naiste absoluutkaal. Tehakse 10 sooritust aja peale.

Paremus kehalistes katsetes selgitatakse iga kehakaalu siseselt. Iga ala võitja saab 30 punkti, teine koht 27, kolmas 25, neljas 23, viies 22, kuues 21, seitsmes 20 jne. punkti. Parimaks osutub enam punkte kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral on parim sillaringides edukam, teisena lõuatõmbamises ja kolmandana nukuheites edukam. Üldkehalise katsete võitja oma kaalukategoorias saab 30 punkti, teise koha omanik 27, kolmanda koha omanik 25, neljanda koha omanik 23, viienda koha omanik 22 jne. punkti.

Iga kehakaalu 10 paremat kehalise katsete sooritajat pääsevad järgmise päeva maadlusvõistlusele.

Maadlusturniiril paigutatakse võistlejad vastavalt kehaliste katsete tulemustele.

VÕISTLUSKAALUD Noormehed võistlevad alljärgnevates kaalukategooriates: -32kg; -35kg; -38kg; -42kg; -46kg; -50kg; -54kg; -58kg; -63kg; -69kg; -76kg; -85kg ja absoluutkaal.

Neiud võistlevad alljärgnevates kaalukategooriates:  -33kg; -37kg;  -44kg; -52kg ja absoluutkaal.

AUTASUSTAMINE Iga kehakaalu kolme paremat maadluses autasustatakse medali ja meenega. Kehaliste katsete iga kehakaalu kolme parimat autasustatakse medali ja diplomiga.

Antakse välja perspektiivse noormaadleja stipendium (kuni 25 a., sh naismaadleja) summas 1500 eurot ning antakse välja ka perspektiivse treeneri stipendium, kellega sõlmitakse stipendiumileping summale 1000 eurot.

KORRALDAJAD Võistluse korraldab  Maaspordikeskus koostöös Maalehega ja maadlusklubiga Järvamaa Matimehed.

MAJANDAMINE Võistluse läbiviimisega seotud kulud kannavad korraldajad ning võistluse toetajad. Osalejatel osavõtumaks 5 eurot, mis sisaldab kahte toidukorda (soe supp).

EELREGISTREERIMINE Eelregistreerimine, kus on ära märgitud võistlejate, treenerite ja kohtunike arv, tuleb teostada hiljemalt 14. jaanuariks aadressil mati.sadam@mail.ee. Hilinenud registreeriad majutatakse ja toitlustatakse võimalusel.

MAJUTUS Võistlejaid on eelregistreerimisel võimalik majutada Paides hinnaga 12 eurot ja Türil hinnaga 10. eurot öö inimese kohta. Türil on võimalik  suurema võistkonna puhul ka allahindlus.

MUUD Võistlustulemused avaldatakse Maalehes. Võistlust kajastab televisioon. Võistluste protokollid pannakse üles Maaspordikeskuse kodulehel www.maaspordikeskus.ee.  Täiendavat informatsiooni võistluse korralduse kohta saab telefonil ja meilitsi. Kõik võistlusega seotud küsimused lahendab võistluspaigas kohtunikekogu koos korraldajatega.

Võistluse korraldustoimkonna nimel

Mati Sadam

5250582

mati.sadam@mail.ee

AJAKAVA

Laupäev, 26. jaanuar 2013

10.00-10.30 kaalumine

10.45-11.00 treenerite ja esindajate koosolek

11.00-13.00 kehalised katsed – rippes käte kõverdamine, hoota kaugus, joone jooks

13.00-15.00 lõuna

15.00-17.00 kehalised katsed  – nukuheide, „ sillas jooksmine ringis“

17.00-17.15 kätelkäimise võistlus (iga maadlusklubi paneb välja ühe kätelkäija)

17.15-17.45 sporditemaatiline viktoriin (võitjatele auhinnad)

17.45-18.15 kehaliste katsete võitjate autasustamine. Esindajate treenerite, kohtunike vastuvõtt peale autasustamist.

Pühapäev, 27. jaanuar 2013

10.00-13.00 maadlus

13.00-14.00 finaalid

14.30           maadlusturniiri võitja autasustamine ning pildistamine

Kõik protokollid avalikustatakse Maaspordikeskuse kodulehel.

About Jaak