III Maalehe Maadlusturniir

7. detsember 2011 autor · Kommenteeri 

VÕISTLUSTE JUHEND

AEG JA KOHT Võistlused toimuvad  28. – 29. jaanuaril 2012. a Paide Spordihallis Aiavilja tn. 1. Võistlejate kaalumine samas  28. jaanuaril kell 10.00 – 10.30
28. jaanuar kehaliste katsete algus kell 11.00
29. jaanuar maadluse algus kell 10.00

EESMÄRK Populariseerida Eestimaale palju kuulsust toonud spordiala. Mitmekesistada  sportlaste võistluskalendrit. Innustada noorsportlasi aktiivsemalt tegelema üldkehalise ettevalmistusega.

OSALEJAD Võistlusest saavad osa võtta noormehed, kes on sündinud 1995. – 1998. aastal ja neiud, kes on sündinud 1996. – 2001. aastal.  Naiste absoluutkaal vanusepiiranguta. Nooremad võistlevad treeneri ja lapsevanema eriloal.

VÕISTLUSSÜSTEEM Võistlus toimub kahes osas. Esimesel päeval viiakse läbi kehalised katsed, kus sportlastel tuleb:
1)      sooritada rippes käte kõverdusi kordade peale, 1 katse
2)      hüpata hoota kaugust, 3 katset
3)      sooritada kiirusele maadlusharjutus „ sillas jooksmine ringis“  3 paremale, 3 vasakule, peaasend fikseeritud
4)      nelja joone jooks
5)      kangi rinnale võtt, 3 katset (v.a noormeeste kolm kergemat kehakaalu ja tütarlaste kõik kehakaalud v.a absoluutkaal.

Paremus kehalistes katsetes selgitatakse iga kehakaalu siseselt. Iga ala võitja saab 30 punkti, teine koht 27, kolmas 25, neljas 23, viies 22, kuues 21, seitsmes 20 jne. punkti. Parimaks osutub enam punkte kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral on parim sillaringides edukam, teisena lõuatõmbamises ja kolmandana kangi rinnale võtus edukam. Üldkehalise katsete võitja oma kaalukategoorias saab 30 punkti, teise koha omanik 27, kolmanda koha omanik 25, neljanda koha omanik 23, viienda koha omanik 22 jne. punkti.

Iga kehakaalu 10 paremat kehalise katsete sooritajat pääsevad järgmise päeva maadlusvõistlusele.

Maadlusturniiril paigutatakse võistlejad vastavalt kehaliste katsete tulemustele.

VÕISTLUSKAALUD Noormehed võistlevad alljärgnevates kaalukategooriates: -32kg; -35kg; -38kg; -42kg; -46kg; -50kg; -54kg; -58kg; -63kg; -69kg; -76kg; -85kg ja -100kg.

Neiud võistlevad alljärgnevates kaalukategooriates: -33kg; -37kg; -44kg; 52 kg ja absoluutkaal.

AUTASUSTAMINE Iga kehakaalu kolme paremat üldarvestuses autasustatakse medali ja meenega. Kehaliste katsete iga kehakaalu kolme parimat autasustatakse medali diplomiga.

KORRALDAJAD Võistluse korraldab  Maaspordikeskus koostöös Maalehega ja maadlusklubiga Järvamaa Matimehed.

MAJANDAMINE Võistluse läbiviimisega seotud kulud kannavad korraldajad ning võistluse toetajad. Osalejatel osavõtumaks 3 eurot.

EELREGISTREERIMINE Eelregistreerimine, kus on ära märgitud võistlejate, treenerite ja kohtunike arv, tuleb teostada hiljemalt 20. jaanuariks aadressil mati.sadam@mail.ee.

MAJUTUS Võistlejaid on eelregistrerimisel võimalik majutada Paides ja Türil hinnaga 10 eurot öö inimese kohta. Türil on võimalik suurema võistkonna puhul ka allahindlus.

MUUD Võistlustulemused avaldatakse Maalehes. Võistlust kajastab Eesti Televisioon. Võistluste protokollid pannakse üles Maaspordikeskuse kodulehel www.maaspordikeskus.ee.  Täiendavat informatsiooni võistluse korralduse kohta saab telefonil ja meilitsi. Kõik võistlusega seotud küsimused lahendab võistluspaigas kohtunikekogu koos korraldajatega.

Võistluse korraldustoimkonna nimel

Mati Sadam
5250582
Mati.sadam@mail.ee

AJAKAVA
Laupäev, 28. jaanuar 2012
10.00-10.30 kaalumine
10.45-11.00 treenerite ja esindajate koosolek
11.00-13.00 kehalised katsed – rippes käte kõverdamine, hoota kaugus ,joone jooks
13.00-15.00 lõuna
15.00-18.00 kehalised katsed  – kangi rinnale võtt, „ sillas jooksmine ringis“
18.30-19.00 kehaliste katsete võitjate autasustamine, Maaspordikeskuse stipendiumite    võitjate väljakuulutamine.
19.00-21.00 G. Lurichi filmi vaatamine, treenerite, kohtunike ja võistkondade esindajate kohtumine võistluste korraldajatega

Pühapäev, 29. Jaanuar 2011
10.00-13.00 maadlus
13.00-14.00 finaalid
14.30           maadluste ja üldvõitja autasustamine ning pildistamine

Kõik protokollid avalikustatakse Maaspordikeskuse kodulehel.

About Jaak