AJALUGU – Esinemishasarti jätkus

3. veebruar 2010 autor · Kommenteeri 

 

Klassikalise maadluse noortevõistlus TSIK-i ja ”Spordilehe” auhindadele peeti kuuendat korda. Jälle oli spordiinternaatkooli maadlusosakond tänuväärset eeltööd teinud, et võistlus meeldejäävaks kujuneks. Mõnevõrra oodatust vähem kogunes aga TSIK-i võimlasse seekord väikesi maadlejaid ja see mõjutas üldilmet. Tagasihoidlikuks jäi just Tallinna enda osa ja see on kõnekas fakt, et mõne aastakäigu poistega meil eriti tööd ei tehta (tänavu maadlesid auhinnavõistlustel 1971.-1972. aastal sündinud poisid).

TSIK-i maadlustreenerid on tõsiselt mures oma maadlusosakonna koostamise pärast, ehkki harjutamisvõimalused on head. Juba õige mitu aastat ei ole mingit valikut, needki, kes maadlusosakonna kasuks otsustavad, ei pea vastu. Ärevad noodid. Nagu on muudki, mis asjaosalisi tõsiseks teeb. Kahepäevasele maadlusele eelnevad kehalised katsed ja nendest võib üsna palju välja lugeda. Ei saa ju kuidagi pidada võimekaks noormaadlejaks poissi, kes rippes kordagi käsi ei jõua kõverdada. Tänavu arvati ka nii: see, mille mõnikümmend aastat tagasi andis poistele lapsepõlv ja loodus, jääb nüüd samutitreeneri välja kujundada. A-st ja B-st peale. Kehaliselt ollakse lihtsalt nõrgad. Kui ei ole jõudu, siis ei saa võtteid teha.

Esinemishasarti ja innukat maadlust oli muidugi ka seekord. Nii mõnigi poiss suutis tõestada, et ta on oma vanuse kohta võimsa haarde omandanud ja suudab teha ka kolmepunkti heiteid. Ei maksa siinkohal veel nimesid eraldi nimetama hakata, selge aga on, et allpool järgnevas protakolli osas seisab mustvalgel ka mõne tubli tulevikumaadleja nimi. Näiteks maailmameister August Englas mainis noormeest, kes talle kohe silma hakkas ja kelle ta ka teiste tähelepanu juhtis. Küll vilunud silmad märkavad, kusmidagi peidus. Eks aeg näita, kuidas annetega ümber käiakse ja milline on poiste tõeline sisu.

Meie maadlustraditsioonid tahavad aga jätkamist. On meil ju läbi aegade  olnud väga nimekaid rammumehi, kelle käekäiku huvilsed hoolega jälginud ja kelle õnnestumistest oma osa saanud.

Üks meie maadluskorüfeesid – Johannes Kotkas – sai eile seitsmekümne aastaseks. Sel puhul saatsid TSIK-i ja ”Spordilehe” auhinnavõistluse korraldajad ja osavõtjad meie olümpiavõitjale telegrammi, mille sisu järgmine: „Austatud juubilar Johannes Kotkas! Õnnitleme Teid selle eest, mida olete meie maale ja rahvale oma tegude ning sportlike saavutustega andnud. Olete aastakümneid olnud ja olete ka edaspidi meile kõigile innustavaks eeskujuks sportliku kangelaslikkusega ja lihtsalt inimesena. Jätkugu Teil tervist, sportlikku visadust ja veel palju teguderohkeid aastaid!”

P.S. Toimetus õnnitleb auhinnavõistluse põhieestvedajat ja hinge Arvo Kuslapit 60. sünnipäeva puhul.

*

35 kg: 1.Küllo Kõiv, Vilj., 2. Rain Kõiv, King., 3. Anatoli Morozov, Harju;

38 kg: 1. Margus Anvelt. Vilj., 2. Aimar Säärits, Jõg., 3. Maksim Tšehhonin, K. – Järve;

41 kg: 1. Jorma Valk, Harju., 2. Jaanus Paur, Tartu rajoon, 3. Alar Pähnapuu, Vilj.;

44 kg: 1. Janek Tirul, Võru, 2. Dimitri Sander, K. – Järve, 3. Alar Kallas, King.;

47 kg: 1. Jüri Ilves, Paide/TSIK, 2. Priit Erm, Pärnu, 3. Urmas Mägi, Rkv.;

50 kg: 1. Andrei Jakovlev, Rkv., 2. Raul Seppa, Tartu, 3. Aivar Oja, K. – Järve/ TSIK;

53 kg: 1. Tiit Siider, Tartu, 2. Jaanus Rumma, Tln., 3. Aleksander Zagriva, Tln.;

56 kg: 1. Tanel Dampf, Harju, 2. Margus Grünberg, Tln., 3. Toivo Välbe, Tartu rajoon;

59 kg: 1. Rait Ruukel, Pärnu:

62 kg: 1. Aleksei Anštukov, Pärnu, 2. Eno Pappel, Tln., 3. Silver Kaara, Tartu;

65 kg: 1. Veljo Raide, Tartu, 2. Jaanus Somelar, Tartu, 3. Siivo Kiisk, Rapla;

74 kg: 1. Kristjan Sinivee, Tln., 2. Innar Niilo, Tartu;

77 kg: 1. Aleksandr  Širobõkov, K – Järve, 2. Dimitri Mihhejev, Pärnu:

77+ kg: 1. Raivo Ritson, Tartu raj., 2. Margus Kiisla, Tln., 3. Kaido Tiigisoon, Rapla.

Urmas Elson

4. veebruar 1985

Spordileht

About Jaak